Kallelse :Årsmöte revsunds omnibus förening

Tid : Söndagen 30:e april Kl 19.00 Plats : Nya klubblokalen Brattbyn

Välkommen