Grunden till föreningen Revsundsbygdens Omnibus lades 1997 då, det efter att Skvader-projektet hade införskaffats, bildades en förening för renoveringen av bussen, namnet blev ”Mjölkbuss-57”. Efter att renoveringen var klar år 2000 så tyckte alla inblandade att vi skulle fortsätta med verksamheten i någon form, det som saknades var någonstans att hålla till, eftersom vi dittills hade fått hålla till i en lånad lokal.

Fastigheten i Brattbyn blev till salu och köptes av föreningen år 2000, den passade våra syften väl med en till hälften färdigställd hangar på 300m2, ett torp för uthyrning, en stallbyggnad och diverse lador, tillsammans ett område på 17 ha. Efter en tid kom idén att börja bygga en miljö med sextio-tals anknytning, det har så här långt blivit två BP-mackar, en kiosk, en påbörjad vägverksavdelning, och nostalgi-fiket Götas café. Det finns även en utställningshall på 375 m² där utställningar av våra insamlade föremål visas. Under tidens gång har vi valt att kalla området för Brattbytorpet eftersom vi inte längre bara är inriktade på bussar, föreningsnamnet är dock kvar.

Revsundsbygdens Omnibus är en ideell förening som har till uppgift att slå vakt om och bevara gammal motor och fordonshistoria samt kulturhistoria i allmänhet både inom och utom vår bygd samt att kunna visa upp fungerande fordon och föremål för allmänheten och sprida kunskap om vårt tekniska arv.