Skvadern

När lantbrukarna började leverera mjölk till storacentral-mejerier uppstod behov av ett fordon som förutom passagerare även kunde frakta mjölkkrukor och övrigt gods. Den så kallade skvadern såg i och med detta dagens ljus. Ordet skvader kommer från den korsning mellan hare och tjäder som skapades av en konservator i Sundsvall. Sen dess används ordet för att beteckna en osannolik korsning, som här mellan buss och lastbil. En skvader är ett fordon med specialkaross. Ofta byggdes de på förlängda busschassier. Passagerardelen kunde rymma 15-17 sittande passagerare och på flaket lastades massvis med mjölkkrukor och andra förnödenheter till lantbrukare och företagare utmed busslinjen. Skvadern var under 50- och 60-talet mycket vanlig på landsbygdslinjerna, men i och med att mejerierna övergick till tankbilshämtning hos mjölkleverantörerna försvann de flesta skvadrar under 70-talet.

Z 445

Är en Volvo B 638, förlängd, årsmodell -57 med Katrineholmskaross, den har en Volvo D 96 på 150 hk som drivkälla och en totalvikt på 12,5 ton. Antalet passagerare är 22 st. varav 17 sittande och 5 stående. Maxlast är 4500 kg. Den registrerades första gången den 1/2 1957 av Erik Enflos bussbolag i Östersund och placerades i Nor, Ammerön för att trafikera sträckan Nor-Revsund, där den blev kvar till 1971. Bussbolagets färger var gult och blått, därav denna hemsidas färgval. Eftersom högertrafiken infördes 1967 blev den ombyggd med en dörr på höger sida och den vänstra dörren täcktes med en plåt.

Projekt Mjölkbuss ´57

Startade hösten 1997 då bussen efter många ägarbyten och diverse uppställningsplatser hittades i en grusgrop i Lugnvik, Nyhem där den stått i femton år. Håkan Stölan och Bertil Norbeck träffades och diskuterade om det skulle gå att göra något av den. Det bestämdes att göra ett renoveringsförsök och bussen inköptes och transporterades till Gällö där den inhystes i tidigare vägverkets garage.
Den 7/11 1997 bildades föreningen “Mjölkbuss ´57” som ett samverkansprojekt mellan Ammeröns Byaförening och Revsunds Byalag. Målet för föreningen va att restaurera bussen till kördugligt skick, och sedan använda den i någon formav turisttrafik. Vi träffades varje tisdagskväll i garaget och målet var att premiärturen skulle äga rum på Svenska flaggans dag den sjätte juni år 2000, vilket också skedde.

Ni kan också läsa om projektet i “Classic motor” nr 5 år 2001.