En rejäl hembyggd traktor med delar från volvo samt en skotermotor mm. Byggd av Åke Karlsson Gällö