Brøyt var ett varumärke tillhörande företaget Brødrene Søyland A/S, senare Brøyt A/S

X2 tillverkades under åren 1958-69

Maskinen är runtomsvängande , utan framdrift