Antonov An-2 är världens största enmotoriga biplan. Flygplanet var ursprungligen skapat av den sovjetiska (nu ukrainska) flygplanstillverkaren Antonov. Tillverkningen startade 1948 och har sedan dess tillverkats i cirka 18 000 exemplar, av tillverkaren själv samt på licens.

Tillverkningen skedde i Kiev, dåvarande Ukrainska SSR med cirka 5 000 plan, i dåvarande Folkrepubliken Polen med cirka 12 000 plan samt i Folkrepubliken Kina med cirka 1 500 st, dock under namnet Harbin Y-5 och Fongshou.

Flygplanet kan förses med skidor eller flottörer, vilka har ungefär samma längd som flygplanskroppen. Planet är mycket robust och fältmässigt och har därför ofta använts som terrängflygplan. Flygplanet har STOL-egenskaper (Short Take-Off and Landing), med vilket förstås att det kan starta och landa på mindre än 1 000 fot, cirka 300 meter. Flygplanet rymmer två piloter, men flygs vanligtvis av endast en pilot. Kabinen rymmer upp till 10 passagerare.

DATA:                                              PRESTANDA:

Längd: 12,74 meter                          Max.hastighet: 258 km/h

Spännvidd: 18,18 meter                  Max räckvidd: 900 km

Höjd: 4,0 meter                                Max. flyghöjd: 4400 m

Vingyta: 71,6 m²                               Max last: 1500 kg

Tomvikt: 3 450 kg                                                        

Motor: 1 x Sjvetsov ASj-62IR

Motoreffekt: 1 000 hästkrafter